Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Tình Dang Dở


Cuộc đời dang dở lụy thăng trầm
Tình đã xa rồi vắng biệt tăm
Người bước phiêu bồng đời lữ khách
Tôi về ray rứt kiếp con tằm
Bao năm tri ngộ nhiều vui vẻ
Một chốc xa lìa lắm nghiệt căm
Còn lại vần thơ buồn thương tưởng
Xót xa phận bạc đứt duyên cầm 


Hoàng Dũng

Đăng nhận xét