Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Thành Kính Phân Ưu Cậu Của Chị Giản Kim Dung Qua Đời


Chúng tôi vừa được tin Cậu của Chị Giản Kim Dung Cựu học sinh Tống Phước Hiệp, niên khoá 1962-1969 đã mãn phần tại Sài Gòn Việt Nam.
Chúng tôi xin Thành Kính chia buồn cùng bạn Kim Dung và Tang quyến.
Nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Ông sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

Đồng Kính Phân Ưu

Nguyễn thị Hồng Điệp
Lê Thị Tuyết
Nguyễn thi Hạnh
Lê Ngọc Điệp
Hoàng Thị Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Sương
Lê Thị Kim Phượng
Hoàng Xuân Khải
Mạc Tích Đức
Huỳnh Hữu Đức

Đăng nhận xét