Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Chúa Ơi...Làm Sao?! - Tưởng Nhớ Đỗ Hữu Tài Nhân Ngày Sinh Nhật 17/12


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét