Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Bóng Nắng: Đặng Hoàng Sơn - Mai Đằng - Đỗ Hải - Quốc Duy. - Dĩ Vãng Buồn.

Thân mến riêng tặng Đỗ Hữu Tài -  Tưởng Nhớ và Kỷ Niệm Sinh Nhật Đỗ Hữu Tài


Thơ:Đặng Hoàng Sơn 
Nhạc: Mai Đằng 
Hoà Âm:Đỗ Hải 
Tiếng Hát:Quốc Duy.
Trình Bày:Dĩ Vãng Buồn.

Đăng nhận xét