Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Tình Anh( Cảm xúc qua bài thơ "Đời Là Hợp Ttan" của Y Thái Le)

Làm sao nhặt hết lá vàng rơi!
Để đốt thành tro gởi đến người
Thuyền cũ xa bờ...đâu dám mộng
Bến xưa đò tách...cách hai nơi
Bâng khuâng nuối tiếc thời quen biết
Mòn mỏi tình em có nhạt vơi
Thấm thoát bao Thu rồi vẫn đợi
Hỏi ai còn nhớ mãnh tim côi???

Song Quang

Đăng nhận xét