Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Tự Quân Chi Xuất Hỹ 自君之出矣 - Trương Cửu Linh Và Cao Bá Quát


1/
Tự Quân Chi Xuất hỹ
Trương Cửu Linh (673 - 740) 


Tự quân chi xuất hỹ,
Thiên san chỉ đẳng nhàn.
Thác dữ tương tư mộng,
Nhất tiêu sổ hồi hoàn.

Tự quân chi xuất hỹ
Bất phục lý tàn ky.
Tư quân như nguyệt mãn
Dạ dạ giảm quang huy

Dịch Xuôi: Từ Ngày Chàng Ra Đi 
PKT 11/29/2015

Từ ngày chàng ra đi
Núi non đều trông vẫn vậy,vẫn như xưa
Chỉ có thiếp nhớ chàng
Có không một đêm nào thấy được nhau trong mộng cho thỏa

Từ ngày chàng ra đi
Cái khung dệt hư không buồn sửa nữa
Nhớ chàng như vầng trăng tròn đầy
Đêm rồi đêm ánh sáng tàn úa đợi chờ

Tự Quân Chi Xuất Hỹ

PKT 11/29/2015

Từ dạo chàng xa vắng
Núi non buồn ngẩn ngơ
Tương tư đêm gửi mộng
Mòn mỏi nỗi mong chờ

Từ dạo chàng xa vắng
Cửi canh chẳng ngó ngàng
Trăng tròn đầy nỗi nhớ
Đêm lại đêm võ vàng


Phạm Khắc Trí


2/
Tự Quân Chi Xuất Hỹ
Cao Bá Quát (1808 - 1855)


Bản Hán Tự Phiên Âm Hán Việt:

自君之出矣 Tự Quân Chi Xuất Hỹ

自君之出矣 Tự quân chi xuất hỹ
夜夜守空床 Dạ dạ thủ không sang
海月照孤夢 Hải nguyệt chiếu cô mộng
江風生暮涼 Giang phong sinh mộ lương
小鏡寄遠篋 Tiểu kính ký viễn khiếp
寒衣留故房 Hàn y lưu cố phòng
特此各自慰 Đặc thử các tự úy
不遣兩相忘 Bất khiển lưỡng tương vong
高伯适        Cao Bá Quát
***
Tự quân chi xuất hỹ
Dạ dạ thủ không sàng
Hải nguyệt chiếu cô mộng
Giang phong sinh mộ lương
Tiểu kính ký viễn khiếp
Hàn y lưu cố phòng
Trì thử các tự úy
Bất khiển lưỡng tương vương

Dịch Xuôi: Từ Ngày Chàng Ra Đi
PKT 11/29/2015

Từ ngày chàng ra đi
Đêm đêm nằm với chiếc giường trống
Giấc mộng cô đơn trong ánh trăng biển khơi
Vùng trời cô tịch trong gió sông chiều lạnh
Chiếc gương nhỏ thiếp gửi cho chàng mang theo để ở trong tráp
Tấm áo lạnh của chàng thiếp vẫn cất giữ ở nơi phòng cũ
Lúc xa cách thấy các vật ấy cũng là an ủi phần nào
Để khiến cho chúng ta mãi mãi đừng có quên nhau

Tự Quân Chi Xuất Hỹ

PKT 11/29/2015

Từ dạo chàng xa vắng
Đêm nằm tủi chiếu hoa.
Trăng khơi soi mộng lẻ
Gió bến lộng chiều tà.
Gương thiếp bóng hình cũ

Áo chàng chăn gối xưa.
Vật nào an ủi được
Thương nhớ nói sao vừa.


Phạm Khắc Trí
LỜI THÊM: Ôi cái tình vợ chồng khi xa cách. Dường như ngôn ngữ nên có giới hạn ở đây. 
Lời thêm nữa là thừa. PKT 11/29/2015
***
Phỏng Dịch từ bài: Tự Quân Chi Xuất Hỹ - Cao Bá Quát 


Từ Chàng Ra Đi

Từ chàng cất bước vắng xa
Chăn đơn gối lẻ chiếu hoa lạnh lùng
Trăng soi huyễn mộng mông lung
Bến chiều gió lộng một vùng tịch liêu
Gương thiếp hình bóng ấp yêu
Xếp tàng y giữ hương khêu nhớ chàng
Xa nhau tín vật ủi an
Làm sao tỏ hết vô vàn nhớ thương

Kim Oanh
***
Từ Khi Chàng Ra Đi

Từ buổi chàng xa vắng
Giường đêm cảnh quạnh hiu
Biển trăng sầu mộng lẻ
Sông gió lạnh trời chiều
Gương nhỏ xin chàng giữ
Áo choàng thiếp ấp yêu
An lòng bên kỷ vật
Vẫn mãi nhớ nhau nhiều

Quên Đi
Đăng nhận xét