Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Họp Mặt Lần 20 Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long Lớp 6-Khoá 8 phần 2

Lượm,Vinh, Bá Hồng, anh Tư, Xiềm, Đức.
Buổi Họp Mặt kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày. Mọi người chia tay trong lưu luyến, hẹn gặp lại năm sau lần thứ 21 tại Vĩnh Long.
Người đứng riêng lẻ ở gốc trái: Chánh.
Hàng ngồi; Vinh, Đức, Cúc, Chí Thanh, Anh, Điệp Lê.
Hàng đứng: Tài (Bến Tre). Sương, Sanh, Hưởng, Thơ, Khiếm, Bá Hồng 
Minh Thành, Chí Thanh, Duyên, Trung cháu của Duyên, tài xế xe.
Sanh,Con Khai, Sương, Thơ, Anh...

Khải, Huệ, Khai
Lượm, Xuân, Xiềm, Anh Tư (chồng chị Bá Hồng), Phúc (con của Chị Bá Hồng), Điệp Lê, 
người đứng: Tài (Bến Tre) đang giúp vui với Bài hát Nhớ Trúc Giang nhạc của Châu Kỳ, Lời thơ của không nhớ

Hình ảnh : Huỳnh Hữu Đức
Đăng nhận xét