Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Thơ Tranh:Chút Tình Khuya

( Cảm tác thơ tranh Chút Tình Khuya của Kim Oanh)
Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét