Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Một Lần Là Trăm Năm - Lời & Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Hòa Âm: Phan Thanh HùngLời & Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa Âm: Phan Thanh Hùng
Trình Bày: Kiều Lệ
Thực Hiện: Yên Dạ Thảo

Đăng nhận xét