Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Họp Mặt lần 20 - 2016 Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long Lớp 6-Khoá 8 Phần 1

Theo định kỳ, mỗi chủ nhật cuối tháng 11 hằng năm, chúng tôi, Cựu Giáo Sinh Lớp 6 Khoá 8 trường Sư Phạm Vĩnh Long đều có họp mặt. Lần họp mặt thứ 20 này được tổ chức vào ngày chủ nhật 27-11-2016 tại khu du lịch sinh thái Phú An Khang Bến Tre.

Từ trái sang phải: Điệp Lê, Khiếm, Bá Hồng, Hưởng, Cúc, Chí Thanh.
Lượm, Tài (Sài Gòn), Xuân, Xiềm, Tài (Bến Tre), anh Tư (chồng chị Bá Hồng).

Khai, Hưng, Chánh, Vinh.
Sương, Thơ, Anh, Hạnh, cháu của Hạnh.

Mời xem tiếp phần 2

(Hình ảnh Huỳnh Hữu Đức)
Đăng nhận xét