Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Xa XứDân nhà binh nhựa thuốc vàng tay
Mà giả vờ xin em tí lửa
Thanh củi đỏ hồng như má em au hồng
Muốn phà khói cho mơ huyền thêm đôi mắt
Mùa chiêm, vàng bát ngát
Mái tóc em tôi vừa chớm dậy thì

Trần Hoài ThưĐăng nhận xét