Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Câm - TâmBài Xướng:Câm


Gió chạm thềm xuân khẻ gọi thầm,
Nghe đau xót quá mối tình câm.
Chẳng cao sang để tim ngào nghẹn,
Không quí phái cho mộng quá tầm.
Chỉ mãi ươm mơ thơ lạc phím,
Cứ lo dệt ý nhạc gieo trầm.
Đưa thoi ngày tháng đời luân lạc,
Thấm buốt lòng ai tóc điểm râm.

Hoành Trần
(2/012)
***
Bài Cảm Tác:Tâm


Tiếng nhạc trong thơ rất thì thầm
Khúc tình lay đọng nỗi lặng câm
Khơi lòng tri kỷ hồn vương vấn
Vườn nguyệt tri tâm nối tơ tầm
Giăng lại mối duyên xưa chùng phím
Hòa theo giai điệu ý cung trầm
Dìu đưa vào mộng ngàn năm nữa…
Giấc ngủ miên trường dưới bóng râm

Kim Oanh

Đăng nhận xét