Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Vĩnh Long Xa Để Nhớ      (Cầu Lộ - Vĩnh Long)

Vĩnh Long ơi đi xa để nhớ
Cầu Lộ giờ tan học buồn không?
Em có về cho anh tà áo lụa
Anh mỗi chiều dõi mắt mòn trông

Vĩnh Long ơi đi xa để nhớ
Hàng sao xanh con lộ thẳng hàng
Anh xa em trong điệu buồn nức nở
Còn đâu đây tiếng khóc buổi sang ngang

Vĩnh Long ơi đi xa để nhớ
Bến đò xưa tiếng nước khua sông
Ta tìm nhau suốt cuộc đời lỡ vỡ
Có khi nào ta về lại Vĩnh Long?

Biện Công Danh
21/9/2016

Đăng nhận xét