Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Khi Ta Rời Xa Nhau - Sáng Tác Trúc Hồ - Tiếng Hát Lâm Thúy Vân


Sáng Tác Trúc Hồ 
Tiếng Hát Lâm Thúy Vân
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đăng nhận xét