Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Duyên Thơ


Không trao ước hẹn cũng mong chờ
Một chút ân tình dệt áng thơ
Có phải gieo thoi từ thuở ấy
Cho nên kéo chỉ đến bây giờ
Miệt mài năm tháng ong làm mật
Bền bỉ thời gian sóng vỗ bờ
Góp nhặt hương đời khơi ý sống
Ta về ươm lại những niềm mơ

Trần Thị Kim Dung

Đăng nhận xét