Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thương!


Nhìn chú mèo con thật dễ thương
Mắt xanh nhấp nháy đẹp phi thường
Ai bảo trần gian là đáng chán
Cuộc đời còn lắm vẽ lên hương


Chinh Nguyên/H.N.T.  
Oct.2.16

Đăng nhận xét