Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Xủ Quẻ Cuối NămBuồn tình đứng ngắm cánh chim bay
Đến chán ra tài xủ quẻ hay
Năm cũ vận xui đều khỏi hết
Xuân này số tốt ắt phơi bày
Website Hữu Đức tiêu tan mất
Blogspot Đức Huỳnh xuất hiện thay
Mặc chuyện trên đời luôn thế đấy
Nơi lòng vẫn nở một cành mai.

Quên Đi
Đăng nhận xét