Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Sáu Cô Xuân


1/
Đầu năm kính chúc tuổi trường Xuân
Hạnh phúc tràn trề để thưởng Xuân
Thọ tỉ nam sơn treo trước cửa
Phuớc tầy đông hải để mừng Xuân
Chín mươi mốt lẻ còn minh mẫn
Ba vãn sáu ngàn vẫn mến Xuân
Chúc Thọ mừng Xuân còn mãi mãi
Cho đời tận hưởng chút men Xuân

2/
Lẩn thẩn quê người chín chục Xuân
Răng long đầu bạc vẫn còn Xuân
Mắt mờ gối mỏi bao thèm khát
Má hóp râu dài vẫn muốn Xuân
Nhìn áng mây hàng chưa hỷ hả
Trông về gốc tử đón chờ Xuân
Cái vòng luẩn quẩn Xuân qua lại
Lữ thứ thêm buồn ý nhị Xuân

Viên Ngoại Thái Hanh

Đăng nhận xét