Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Tản Mạn Cuối Năm Về Một Đôi Câu Đối Cho Tết Bính Thân 2016


Mổi độ cuối năm lại nhớ nhà. Lại nhớ đến một đôi câu đối xưa không biết ai làm đề ở Lầu Hoàng Hạc bên Tàu. 
"Hà thời hoàng hạc trùng lai 
Thả cộng đảo kim tôn 
Kiêu châu chử thiên niên mậu thảo. 
Đản kiến bạch vân phi khứ 
Dữ thùy xuy ngọc địch 
Lạc giang thành ngũ nguyệt mai hoa". 

Dịch xuôi: 
"Những mong bao giờ hạc vàng trở lại với bạn chén vàng / rượu tưới cỏ xanh ngàn năm trên cồn vắng. Chỉ thấy lúc này mây trắng bay đi / cùng ai sáo ngọc / thổi rụng mai vàng lạc độ xuống sông xưa ". 

Lan man, lại nhớ đến bài 
"Dữ Sử Lang Trung Ẩm Thính Hoàng Hạc Lâu Thượng Xuy Địch " 
Cùng Sử Lang Trung Uống Rượu Nghe Sáo Trên Lầu Hoàng Hạc 
của Lý Bạch. 
"Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa / Tây vọng Trường An bất kiến gia / Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch / Giang thành ngũ nguyệt lạc mai hoa ". 

Dịch Xuôi: 
"Làm thân khách biếm bị đầy đi đến Trường Sa / Trông về phía Tây Trường An không thấy nhà đâu cả / Một khúc sáo ngọc thổi ở lầu Hoàng Hạc / Bài Hoa Mai Tháng Năm Rụng Ở Bên Sông." Dịch Thơ : "Chút thân biếm đọa nỗi đường xa / Dõi bóng chiều hôm chẳng thấy nhà / Tiếng sáo u buồn trên gác vắng / Nghe chừng mai rụng tháng ngày qua ".    

Lòng quê hoài cảm, mấy năm trước, cho Tết Quý Tỵ 2013, mượn ý mượn chữ của người xưa, tôi đã chắp nối thành đôi câu đối sau với ít nhiều tình ý:

Ngày tháng phôi pha 
Qua cơn gió bụi
Tết đến
Nào mơ hạc vàng trở lại cùng bạn lãng du
Lặng ngắm nắng tàn trong ngõ vắng
Tuổi đời chồng chất 
Suốt kiếp tha hương 
Xuân về
Chỉ thấy mây trắng bay đi với ai tâm sự
Thầm nghe mai rụng xuống sông xưa

Và bây giờ , một đôi câu đối cho Tết Bính Thân 2016 sắp đến: 

Tết đến quê người lòng đỏ khôn cầm niềm biệt xứ
Xuân về đất khách trời xanh khéo cợt nỗi tha hương

Niềm biệt xứ, nỗi tha hương, ôi chao một đời thương khó. Cầu chúc một năm mới an lành cho tất cả chúng ta. Thân quý

Phạm Khắc Trí

Đăng nhận xét