Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Mảnh Trăng Cuối NămMảnh Trăng Cuối Năm
(Cảm tác qua bài thơ 5 chữ"Trăng Cuối Năm của Mailoc)

Nửa mảnh trăng khuya của cuối năm 
Sương giăng mờ ảo, rét căm căm
Lòng buồn ôn chuyện ngày xưa ấy
Dạ nảo nề dâng chết lặng thầm!
Thời khắc cuối cùng vừa đổi chổ
Giữa đêm trừ tịch vọng thanh âm
Niềm đau viển xứ còn canh cánh
Thao thức năm canh lệ khó cầm!

Song  Quang
Đêm 31/12/2015
***
Đông Sầu

Thời gian thấm thoát đã tàn năm
U ám trời đông giá rét căm
Khoác áo len xưa, sầu chất ngất
Đọc trang thơ cũ, nhớ âm thầm
Vầng trăng thuở âý còn in bóng
Lời hẹn năm nào chẳng vọng âm
Qua bức mành thưa, nghe tiếng gió
Nỗi niềm u uẩn lệ khôn cầm.

Phương Hà
***
Giao Thừa


Lòng nghe khắc khoải phút tàn năm 
Khi gió mang sầu với lạnh căm 
Bóng xế rầu rầu trôi lặng lẽ 
Tuổi già thắm thoát bước âm thầm 
Chuông chùa đêm vắng ngân nga tiếng 
Tiếng pháo giao thừa lạch tạch âm 
Tất cả trong ta còn lắng đọng 
Tay ai ngày ấy tưởng đang cầm 

Mailoc
Cali 12-31-15

Đăng nhận xét