Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Đôi Cánh Đắp


Thơ & Ảnh Chụp: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh