Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn 飲酒看牡丹 - Lưu Tích Vũ


飲酒看牡丹     Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn
              
今 日 花 前 飲     Kim nhật hoa tiền ẩm
甘 心 醉 數 杯     Cam tâm tuý sổ bôi
但 愁 花 有 語     Đãn sầu hoa hữu ngữ
不 為 老 人 開     Bất vị lão nhân khai.
          劉禹錫                Lưu Tích Vũ 

Dịch Nghĩa

Uống Rượu Ngắm Hoa Mẫu Đơn 

Hôm nay đến trước hoa uống rượu
Nếu có lỡ say vì quá chén cũng chấp nhận
Chỉ buồn như hoa cất tiếng nói
Hoa nở đẹp xinh nào phải dành cho mấy ông già 

Các Bài Thơ Dịch:

1/ 
Nâng chén trước hoa uống
Có say cũng chẳng sầu
Buồn khi hoa cất tiếng
Không nở vì lão đâu 

2/ 
Rượu đến bên hoa nhấp chén đầy
Sẵn lòng nâng cốc dẫu ngà say
Buồn thân nếu lỡ hoa lên tiếng
Hoa nở đâu vì các cụ đây 

3/ 
Có rượu trước hoa nay uống cạn
 Lỡ say quá chén cũng cam lòng
Thẹn thầm khi đoá hoa cuời nói
Nở đẹp nào cho mấy lão ông 
Quên Đi 

*** 
Hoa Với Rượu

1/ 
Uống rượu trước hoa cảm thấy ngon,
Lỡ say quá chén cũng hao mòn.
Vô tình tiếng nói hoa bày tỏ,
Hàm tiếu hoa khai chẳng phải "Ôn" 

2/ 
Rượu đầy nhấp chén đứng bên hoa,
Thiếu bạn chưa say chỉ mới ngà.
Lên tiếng vì sao... nghe thỏ thẻ,
Hiểu lầm hàm tiếu, tại ông già! 

Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét