Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Nhà Thơ Phong Tâm

Nguyện cầu Hương Linh anh Nguyễn Tôn Nhân con trai của Thi Sĩ Phong Tâm được sớm  siêu thoát nơi Miền Cực Lạc


Đăng nhận xét