Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Sa Hành Đoản Ca - Cao Bá QuátSa Hành Đoản Ca
Cao Bá Quát (1808 - 1855)

Trường sa phục trường sa
Nhất bộ nhất hồi khước.
Nhật nhập hành vị dĩ
Khách tử lệ giao lạc
Quân bất học tiên gia mỹ thụy ông
Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng
Cổ lai danh lợi nhân
Bôn tẩu lộ đồ trung
Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu
Tỉnh giả thường thiểu tuý giả đồng
Trường sa, trường sa nại cừ hà
Thản lộ mang mang uý lộ đa
Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca
Bắc Sơn chi bắc sơn vạn điệp
Nam Sơn chi nam ba vạn cấp
Quân hồ vi hồ sa thượng lập

Ngươi Sao Còn Đứng Trên Đồi Cát?  
PKT 12/04/2015

Đồi cát, lại đồi cát
Mỗi bước, tới như lui
Hết ngày, đi chưa đến 
Nước mắt nào rơi rơi 
Không học phép tiên, vừa đi vừa ngủ 
Lội suối trèo non, thật lao đao 
Xưa nạy, đường danh lợi,
Ngược xuôi, trời hành sao?
Trước quán bên đường, gió thoảng hơi rượu 
Nào mấy người tỉnh, mà ta không say 
Đồi cát, đồi cát, gối mòn, chân mỏi 
Đường dài mịt mùng, hung hiểm nào hay 

Xin nghe ta ca bài hát đường cùng 
Bắc Sơn, về bắc, núi vạn dẫy
Nam Sơn, đi nam, sóng muôn trùng 
Hỏi chi người còn đứng trên đồi cát?


Chú Thích:
1 - Sa hành đoản ca = Một khúc ca ngắn nói về người đi trên sa mạc.
2 - Tiên gia mỹ thụy ông = Một tiên ông có phép thuật vừa đi vừa ngủ, không mệt.
3 - Cùng đồ ca = Một khúc ca đường cùng, không còn đường nào để đi.
4 - Bắc Sơn, Nam Sơn, tên 2 ngọn núi đâu đó, một ở miền Bắc, một ở miền Nam, chỉ nơi lánh đời của các bậc "trí giả sinh bất phùng thời"(!) .

Lời Thêm: Đường Cùng. Bắc Sơn, ngược bắc,núi muôn trùng. Nam Sơn, xuôi nam, biển sóng dữ. Con đường cát dài trước mắt, đi hoài không tới. Ngược hay xuôi thảy đều khó. Trách nhau chi tội quán rượu bên đường. "Lập công bất thành / học bất tựu / thiếu tráng hữu cơ thần hề / tọa thị bách niên thân thế khu âm dương / Phủ chướng cuồng ca /vấn tư thế / mang mang thiên địa / an đắc tri nhất tri kỷ hề / thí lai đối chước hữu dư thương ".( Nam Phương Ca Khúc - Nguyễn Bá Trác (?) - 1881 - 1945 ).Chức nghiệp không tròn / Học hành dang dở / Tuổi trẻ một thời / Ngồi nhìn trăm năm thân thế tháng ngày trôi / Vỗ tay cuồng hát nghêu ngao / Hỏi cõi đời này / Đất trời mang mang / Nào ai tri kỷ / Cùng ta chén cạn chén đầy ? 


Phạm Khắc Trí
12/04/2015
Đăng nhận xét