Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Phần 3 Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 Lần 7 Ngày 06/12/2015

Vân, Thầy Thuận, Đức (đứng), Thầy Quý, Lương Minh.
Sanh, con gái Khai, Chúc, Ánh
Kim Hoa, Điệp (Lê), Phỉ
Đứng: Tuyết Nga, Mui, Dung, Huẩn.
Ngồi: Vân, Thầy Quý, Thầy Thuận.
***
Những giọng hát thuở nào vẫn còn ngọt ngào quyến rũ

Trần Thị Hồng
Võ Thị Tuyết Nga
Lương Minh
Nguyễn Thị Phỉ
Lê Văn Trường
Nguyễn Thị Huẩn và con gái Phương Thư
Thu Nguyệt

Hết Phần 3
Huỳnh Hữu Đức
Đăng nhận xét