Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Phần 1 Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 Lần 7 Ngày 06/12/2015

Mỗi năm, vào đầu tháng 12, chúng tôi đều có một buổi gặp gỡ thân mật, cùng sự hiện diện của Thầy cũ.
Năm nay, Thầy Lê Tương Ứng yếu nhiều, lại thêm Cô mất hồi tháng 5, càng khiến sức khoẻ Thầy suy sụp nhanh, nên Thầy không thể đến dự. Thầy Nguyễn Nhã bận đi Hà Nội, cũng không thể, chỉ gởi về một số sách của Thầy để tặng Học Trò cũ. 
Trong lần họp mặt năm nay, chúng tôi đã ngậm ngùi báo tin cho mọi người: 
"Các bạn Nguyễn Trí Hiếu, Nguyễn Kỷ Khuyên và Thái Trứ Danh đã vĩnh viễn ra đi".


Từ trái sang phải: Sương, Mui, Hồng, Thu, Vân (chồng chị Hồng), Dung, Đinh, Thơ, Hoa.
Nam: Định, Đức, Khai, Dũng.
Nữ: Sương, Mui, Hồng, Thu, (đứng trước Hồng), Tuyết Nga, Bạch Tuyết, Dung, Thơ, Điệp (Lê), Ngọc Hoa.
Hoa, Nô, Hạnh 49, Hồng, Trường, Bạch Tuyết, Huẩn, Lệ Tuyết.
Hiền, Đức, Em, Định, Dung, Thơ, Điệp.

Nguyệt, Huẩn, Đức, Minh.
Đứng: Hồng, Tuyết Nga, Mui, Bạch Tuyết.
Ngồi: Thầy Quý, Thầy Thuận.
Định, Huệ, Em, Dũng.
Dũng, Hên, Thới, Diệu.
Diệu, Hiền, Hiển. Chị ngồi xa phía sau là Tước.
Hiển, Trường, Định.
Dương Thanh Khải, chị Nô, Thu.

Hết Phần 1

Ảnh: Hoàng Xuân Khải - Huỳnh Hữu Đức.

Đăng nhận xét