Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Phần 2 Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 Lần 7 Ngày 06/12/2015

Dẫn chương trình: Nguyễn Thị Bạch Tuyết Từ Trái sang phải: 
Đứng: Hồng, Tuyết Nga, Mui, Bạch Tuyết.
Ngồi: Thầy Quý, Thầy Thuận.
Thế Lang, Mui, Tuyết Nga, Hồng. Người đang đi là Giãn Kim Dung.

Hồng, Tuyết Nga, Thầy Quý, Thầy Thuận, Dung, Bạch Tuyết.
Mừng sức khoẻ Thầy.
Đứng sau Hai Thầy: Lương Minh, Hoàng Xuân Khải
Cảm nhận của Thầy trong những lần hội ngộ cùng học trò cũ.
Xuân, Khai, Vân, Thầy Thuận, Đức, Thầy Quý, Minh.
Nâng ly mừng và chúc sức khoẻ Thầy.
Sách Thầy Nhã gởi tặng Học Trò cũ và Thư viện trường Lưu Văn Liệt (Tống Phước Hiệp +cũ).
Sau khi kết thúc buổi Họp Mặt, các bạn cử đại diện đến thăm Thầy Lê Quan Liêm, nhưng quên chụp ảnh lưu niệm. Khi đến nhà Thầy Lê Tương Ứng mới nhớ.
Thầy Lê Tương Ứng ngồi.
Từ Trái sang phải: Vân, Thơ, Mui, Thu, Tuyết Nga, Bạch Tuyết.

Hết Phần 2

Huỳnh Hữu Đức
Đăng nhận xét