Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Đêm Biết Người Về


Đêm biết người về say với lá
Nến tàn chưa đủ ấm hơi sương
Cây nghiêng muốn níu tay người lại
Sợ bóng vàng Nga ngã dọc đường

Đâu phải người về như chiến trận
Mất còn ai biết một lần đi
Chén rượu khinh đời đêm nguyệt lạc
Còn vương cát bụi thuở xuân thì

Người về vạt áo bên đồi biếc
Nói rất âm thầm với cỏ cây
Muốn chép tặng người câu tứ tuyệt
Trang thơ còn đọng mãnh trăng gầy

Đêm biết người về tan khúc hát
Một bóng thềm xiêu lạnh đất trời
Ai hát nghêu ngao bài vọng cổ
Đêm tàn, ghe chiếu lạnh người ơi...

Lâm Hảo Khôi
Đăng nhận xét