Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Úa Nhầu


(Cảm tác bài thơ Lời Của Lá của Kim Oanh)

Thân nhìn lá bùi ngùi tiễn biệt
Lá rơi rơi có thấu lòng đau
Lìa xa một cuộc bể dâu
Lá thân thân lá úa nhầu tháng năm

Ân Nguyễn
Đăng nhận xét