Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Mùa Đông Ôi Mùa Đông

Gửi chị để tưởng nhớ Một Người đi ngày 6/6


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét