Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Bâng Khuâng


Nắng xưa giờ đã về chưa
Hồn thanh thảo đã gọi mưa hạ về
Từ em áo trắng đam mê
Tôi từ trầm lắng đi về bâng khuâng

Nửa đời sau lạc mưa hồng
Ngồi mơ cõi nhớ bên song ngậm ngùi
Chông chênh triền dốc tình tôi
Nghe xa vời vội bóng người năm xưa

Tìm về lại dấu chân mưa
Phượng hồng đã đỏ chín mùa tóc xanh
Chiêm bao chưa trọn giấc lành
Mà nghe sương khói đậu cành bâng khuâng

Bằng Bùi Nguyên
Đăng nhận xét