Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Cựu Hiệu Trưởng Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long


Thành Kính Phân Ưu
Chúng em vô cùng thương tiếc khi hay tin Cô Võ Thị Ngọc Dung.Nguyên là Cựu Hiệu Trưởng cuối cùng của Trường Trung Học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long đã ra đi.
Vào lúc: 7 giờ 09 phút tối, 
Ngày: 7 - 6 - 2017 Tại California Hoa Kỳ.
Hưởng thọ: 81 tuổi 
Tang lễ sẽ cử hành ngày Thứ Bảy 10 - 6 - 2017
Chúng em cựu hoc sinh  trường Tống Phước Hiệp thành kính chia xẻ và đồng hành  cùng tang quyến trong nỗi mất mát to lớn này
Xin cho chúng em được thắp nén hương lòng cầu nguyện Hương Linh Cô sớm siêu thoát và hưởng hạnh phúc đời đời cùng Thầy nơi miền Tiên Cảnh.

Cựu Học Sinh hiệp lời cầu nguyện
- Lê Bửu Trân - Việt Nam
- Nguyễn Cao Khải - Hoa Kỳ
- Hồ Ngọc Dung - Hoa Kỳ 
- Nguyễn Thị Khánh Hà - Na Uy
- Nguyễn Phạm Phương Lan - Hoa Kỳ
Đặng Thị Hương - Việt Nam
- Lê Thị Kim Phượng - Úc Châu
- Nguyễn Phúc Liên - Việt Nam
- Võ Tuyết Nga - Việt Nam
- La Thị Hiền - Việt Nam
- Biện Công Danh - Tân Tây Lan 
- Huỳnh Hữu Đức - Việt Nam
- Lê Thị Điệp - Việt Nam
- Nhung Lê Quang - Hoa Kỳ
- Tống Ngọc Điệp - Hoa Kỳ
- Phan Các Chiêu Hằng - Hoa Kỳ
- Hà Kim Dung - Việt Nam
- Nguyễn Thị Thu Thủy - Việt Nam
- Trương Tùng Thu - Hoa Kỳ
- Lê Thị Kim Oanh - Úc Châu
- Quách Như Mai - Gia Nã Đại
- Nguyễn Hồng Oanh - Hoa Kỳ
- Tống Ngọc Nhan - Việt Nam 


Đăng nhận xét