Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Niềm Riêng


Sụt sùi tháng Sáu cứ mưa rơi
Chia cách hai phương suốt cả đời
Chờ đợi lại chờ muôn nẻo đến
Ngoài trời mưa mãi chẳng buồn vơi

Hương trầm nghi ngút tỏa vòng bay
Lắng tiếng tim côi tiếng thở dài
Hồi ức chôn sâu vào huyệt lạnh
Nghẹn ngào tưởng nhớ bóng hình ai

Đầu đông se lạnh gió hiu hiu
Ý hẳn xót đau gợi nhớ nhiều
Bóng nắng về chiều đâu chẳng thấy
Sưởi lòng sương phụ bớt cô liêu

Kim Phượng
1.6.2017

Đăng nhận xét