Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Từ Ly Cô Võ Thị Ngọc Dung 7/6/2017)
Môt thời đã qua, người đã mất
Bóng chiều đi xa khuất sau đồi
Thời gian đi mãi không thôi
Trong ta còn nỗi ngậm ngùi tiếc thương
Bao kỷ niệm sân trường in bóng
Thời vàng son trường Tống lưu danh
Nhưng rồi thế cuộc mong manh
Người đi kẻ ở thôi đành từ ly.

Biện Công Danh
Niên khoá 63 - 69

Đăng nhận xét