Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Tiễn Biệt (Cô Võ Thị Ngọc Dung 7/6/2017)Cô vừa cất bước ra đi
Cùng Thầy bỏ lại những gì thân thương
Mất tên mất dấu ngôi trường
Nhưng hoài ký ức vấn vương học trò
Cảm ơn đất Vĩnh từng cho
Trường Tống Phước Hiệp một kho tình đầy
Xưa bao năm tháng vui vầy
Nay gom góp lại tiễn Thầy và Cô

Lê Thị Kim Oanh
Niên khoá 69-76

Đăng nhận xét