Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Anh Nhớ Em - Thơ Thy Lệ Trang Nhạc Lê Hoàng - Hòa Âm Cao Ngọc Dung


Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc: Lê Hoàng 
Hòa âm: Cao Ngọc Dung  
Tiếng hát: Quốc An
Trình Bày: Vũ Thế Dũng

Đăng nhận xét