Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Xa XứCây đa. Ngàn rễ đâm lòng đất
Như tấm lòng người với Bồng Sơn
Đa bám làng, tôi đi bám đất
Đất và làng, thương quá quê hương

Trần Hoài Thư


Đăng nhận xét