Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Sa Lưới TìnhTrời Đông ngày ngắn đêm dài
Gối đầu đánh giấc Liêu Trai sáng bừng
Hỏi rằng mộng thấy gì không
Không không tôi chẳng thấy ông Bồ nào
Sao mờ má phấn môi đào
Có nàng Thạch Lựu đón chào ngây thơ
Hỏi em chết tự bao giờ
Thưa rằng mới độ canh giờ mà thôi
Kiếp xưa quên hết cả rồi
Sống sao cho thoả mộng đời đêm nay
Thế rồi đưa ngoéo ngón tay
Bước qua số kiếp ngã ngay lửa tình


Chân Diện Mục


Đăng nhận xét