Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Hollowen Ngày Hội!...Chuyện đời cứ cuối tháng mười
Là ma, là quỷ, là người cùng vui
Một ngày lễ hội cười chơi
Người làm ma quỷ, giả lời hồn vong
“Trích hay Treat” ý bông lơn
Thương cho chàng “Jáck” cô hồn bơ vơ
Sinh tiền lối sống sa cơ
Đọa nơi ngã quỷ mà thờ quỷ ma
Hành tung ác độc sa đà
Đến khi “Jáck” chết, làm ma cõi trần
Thiên đường, địa ngục không phần
Linh hồn vất vưởng dương trần chơi vơi
Hollowen một trò chơi
Nhắc người nhân thế, làm người thiện nhân
Thiên đường gửi gắm hồn thân
Thoát vòng lao lý ma vần quỷ chơi
Thế! Thế đấy! Một cuộc đời
Hậu sinh là quỷ, là người do Ta!...
Bài học đó! Gương rõ là…

Nguyên Khang
Nhân ngày Hollowen 25/10/2016

Đăng nhận xét