Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Thơ Tranh: Tâm Hồn Cha Mẹ

Anh Bảy ơi, hôm nay là ngày giỗ của Ba lần thứ 19, Chín đọc thơ anh nhớ Ba Má và anh thật nhiều....
Nguyện cầu nơi Thiên Đàng Bamá an vui khi có anh kề cận.
30/10/2016

Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh:Kim Oanh
Đăng nhận xét