Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Buồn


Bài Xướng:
Buồn

Vĩnh biệt bạn già mới tháng qua
Giờ nghe thầy Thuận lại đi xa .
Lắng lòng tưởng niệm tôi đưa tiễn
Ký ức lơ mơ mắt nhạt nhòa .

( Thầy Lê Minh Thuận ra đi ngày 2-th 9 -2016)

Mailoc

***
Bài Họa:
Buồn


Tuổi già không đợi vẫn đi qua,
Bách tuế qui tiên đến cõi xa.
Tứ cố vô thân ai sẽ tiễn,
Châu sa lệ đỗ mắt khô nhòa...

Mai Xuân Thanh, 
***

Các Bài Cảm Tác:
Buồn

Nước mắt xa người tiễn biệt em
Bờ mi nhẹ khép mi buông rèm
Lá vàng cám cảnh xanh rơi rụng
Tìm bóng hình xưa lặng ngắm xem

( Em Lê Kim Hiệp ra đi ngày 11 - 8 - 2016)

Kim Phượng
***
Buồn Thu

Buồn thu lãng đãng tấm thân già
Thương lá vàng rơi! nghĩ đến ta
Viễn xứ bao năm còn lận đận
Quê hương thì mãi mịt mờ xa

Song Quang

Đăng nhận xét