Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Trường Xưa 1


Nhìn lại trường xưa vạn nỗi buồn,
Nghìn trùng xa cách vẫn yêu thương.
Ngày nào hai buổi đi về đó,
Bây giờ mái tóc bạc như sương.

Mặc Thái Thủy
Mesa, AZ Jul. 20, 2016
Đăng nhận xét