Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Lạnh!


Bài Xướng:
Lạnh!

Tuổi già lạnh tới thật không mong
Sụt sịt hắt hơi mũi chảy ròng
Ê ẩm trong xương đầu cổ mỏi
Tài chi uốn éo cũng như không .

Mailoc
***
Bài Họa:
Lạnh


Ôm gối chăn đơn lạnh khỏi mong,
Bệnh già sổ mũi nước rơi ròng.
Hắc hơi liên tục dường như cảm,
Thể dục múa tay hữu ích không...

Mai Thanh Xuân
***
Các Bài Cảm Tác:
Lạnh


Cái lạnh nào so với lạnh lòng
Thả hồn phiêu lãng hẳn thong dong
Lò trầm vương khói tờ thư cũ
Gom hết tàn tro thôi nhớ mong

Kim Phượng
***
Lạnh Với Heo May


Nghe hồn lạnh lẻo bởi heo may
Gió có buồn không thổi lá bay??
Hiu hắt trên cành còn mấy chiếc
Khiến lòng thương cảm mối u hoài

Song Quang

Đăng nhận xét