Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Mẫn Thế


Thủ tục mời quan dự lễ chùa 
Đãi cơm muốn rượu khó từ xua 
Vài câu me mé gài anh lớn 
Một tiệc lai rai để dạ vừa 
Bởi muốn chống chèo luôn mát mái 
Nên đành khui cụng khá nhiều tua 
Đạo đời tương đắc mà theo thế 
Giới tửu coi thường nghĩ cũng chua.! 

Cao Linh Tử 
22/10/2016

Đăng nhận xét