Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Cali Mưa


Cali mong ngóng trời mưa
Ngóng em đi sớm về trưa mọt mình
Sao người chốn ấy lặng thinh
Cho mưa ướt phố cho mình vắng xa

Trời mưa xanh lá tươi hoa
Có nghe lấm gót chân ngà em không?
Từng đôi bong bóng phập phồng
Đôi mình ai giấu bềnh bồng chốn nao?

Trời mưa xin chớ mưa mau
Để em tôi ướp ngọt ngào vào thơ
Trăm năm trong cõi bụi mờ
Trời mưa rồi nắng em chờ chờ ai ...?

Nhược Thu
10/25/16

Đăng nhận xét