Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Lạng Châu Vãn Cảnh - 諒 州 晚 景 - Trần Nhân Tôn - 陳仁宗


諒 州 晚 景                           Lạng Châu Vãn Cảnh
    陳仁宗                                    Trần Nhân Tôn古 寺 淒 涼 秋 靄 外            Cổ tự thê lương thu ái ngoại,
漁 船 蕭 瑟 暮 鐘 初            Ngư thuyền tiêu sắc mộ chung sơ
水 明 山 靜 白 鷗 過            Thủy minh sơn tĩnh bạch âu quá,
風 定 雲 閒 紅 樹 疏            Phong định vân nhàn hồng thụ sơ

Dịch Nghĩa : Cảnh Chiều Ở Lạng Châu


Sương thu bao phủ bên ngoài ngôi chùa cổ trong thật ảm đạm
Thuyền câu buồn bã trong khi tiếng chuông chiều từ ngôi chùa bắt đầu vang lên
Nước trong xanh núi im lặng, những chim âu trắng bay qua
Không một chút gió mây nhàn nhã trôi, lá đỏ trên cây đã thưa thớt.

Dịch Thơ: Lạng Châu Về Chiều
1 -
Khói thu chùa cổ đìu hiu
Thuyền chài quạnh quẽ chuông chiều vọng vang
Nước non lặng âu bay ngang 
Cây thưa lá đỏ mây nhàn gió im.

2 -
Sương thu mờ phủ bóng chùa xưa
Hiu quạnh thuyền câu chuông vẳng đưa
Núi vắng nước trong chim trắng vượt
Mây nhàn gió lặng lá cây thưa.

Quên Đi
***
Các Bài Thơ Dịch Khác

Lạng Châu Chiều Về


Chùa xưa lạnh lẽo sương thu
Chuông chiều nhẹ điểm âm u thuyền chài
Nước trong núi lặng chim bay
Lơ thơ lá đỏ nhàn mây gió dừng

KimOanh
***
Chiều Thu Ở Lạng Châu


1 -
Chùa xưa khói tỏa sương thu ẩm,
Chuông vọng thuyền câu thấp thoáng đây. 
 Non xanh nước biếc chim bay, 
 Trời mây gió lặng lá cây rơi hồng.

2 -
Chùa xưa ảm đạm khói sương thu,
Ngư phủ, chuông ngân vọng mịt mù.
Non nước bạch âu bay lặng lẽ,
Mây trôi lá đỏ rụng âm u.

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 10 năm 2016
***
Chiều Thu Ở Lạng Châu

Thiền tự đìu hiu lạnh khói sương
Thuyền con ngư phủ lắng nghe chuông
Nước trong núi dựng chim âu lượn
Mây gió ngừng trôi lá trở hường

Trần Thị Kim Dung
***
Chiều Thu Thăm Cảnh Lạng Châu


Sương Thu phủ chùa xưa buồn hiu hắt
Bóng thuyền câu lắng vọng tiếng chuông ngân
Chim bay qua núi vắng suối trong ngần
Mây lãng đãng biếng trôi nhìn lá đỏ

Song Quang
***
Lạng Châu Vãn Cảnh


Chùa xưa ảm đạm sương thu kín
Chuông điểm thuyền câu thêm hắt hiu
Non vắng nước trong chim trắng lượn
Gió yên mây nhẹ lá thưa nhiều

Kim Phượng
***
Chiều Lạng Châu


Trong khói thu, chiều xưa hiu hắt
Vẳng chuông chiều xao xác thuyền câu.
Nước trong núi lặng cánh âu
Cây rừng lá đỏ, thì thầm gió mây.

Mailoc


***
Cảnh Chiều Ở Lạng Châu

Chùa cổ, chiều thu, sương khói phủ,
Thuyền câu, chuông động, cảnh bên đời,
Nước trong, núi quạnh, bóng âu trắng,
Gió lặng, mây ngừng, ngắm ... lá rơi!

Phạm Khắc Trí
24.10.2016

 

Đăng nhận xét