Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Mưa To Xả Lũ Miền Trung Ngập


Mưa bão thu đông ở xứ tôi,
Miền Trung lũ cuốn khổ kêu trời!
Nông thôn lạnh lẽo nghèo xơ xác,
Làng xóm nhà tranh nát tả tơi.
Nước lụt con, em đành nhịn đói,
Cao niên trẻ nít cũng chơi vơi...
Trâu bò lợn chó bèo trôi dạt,
Bốn phía mênh mông sóng biển khơi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 10 năm 2016

Đăng nhận xét