Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Lũ Lụt Hà Tĩnh


Hà Tĩnh thân thương lắm nạn tai
Suốt năm mấy đợt chịu ương tai
Biển xanh chất độc còn chưa hết
Xả đập lũ tràn gánh vạ tai
Có phải nguyên nhân trời giáng xuống
Hay là nguồn cội vốn nhân tai
Dân nghèo đã khổ càng thêm khổ
Chẳng miệng nên trời chịu tiếng tai


Quên Đi
***
Bài Họa:

Hà Tĩnh, Nghệ An lụt nạn tai,
Quảng BÌnh ngập nóc, đỗ thiên tai.
Mưa to xả lũ dân lành khổ,
Gió lớn triều dâng nước họa tai.
Sóng bạc mênh mông ai cứu đói ?
Miền Trung biển chết mới ương tai.
Xưa nay cứ ngỡ do trời hại,

Cửa đập mở toang rõ ách tai !

Mai Xuân Thanh
Ngày 24 tháng 10 năm 2016


Đăng nhận xét