Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Tảo Hàn Giang Thượng Hữu Hoài 早寒江上有懷 - Mạnh Hạo Nhiên


早寒江上有懷

木落雁南渡,
北風江上寒。
我家襄水曲,
遙隔楚雲端。
鄉淚客中盡,
孤帆天際看。
迷津欲有問,
平海夕漫漫

***
Tảo Hàn Giang Thượng Hữu Hoài

Mộc lạc nhạn nam độ,
Bắc phong giao thượng hàn.
Ngã gia Tương thuỷ khúc,
Dao cách Sở vân đoan.
Hương lệ khách trung tận,
Cô phàm thiên tế khan.
Mê tân dục hữu vấn,
Bình hải tịch man man.

Mạnh Hạo Nhiên
***
Bài Dịch:
 Lá rừng đổ tiễn nhạn
Gió bấc lạnh sông dài
Chốn cũ còn không nhỉ
Ngàn trùng mây hỏi ai
Tha hưng dòng lệ cạn
Thấp thoáng cánh buồm xa
Mờ mịt đâu bờ bến
Biển đêm tối. Nhạt nhòa

08/01/2016

Phạm Khắc Trí


Đăng nhận xét