Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Nhớ - QuênLâu rồi ta chẳng gặp nhau
Lâu rồi quên mất nỗi đau đôi bờ
Lâu rồi người có nhớ tôi
Lâu rồi – quên- nhớ- thì thôi cũng đành!
Tình như sợi chỉ mong manh
Tình như thuyền thúng chòng chành biển khơi
Thì thôi duyên nợ ai ơi!
Nhớ - quên- quên- nhớ bây giờ … như không

Ngoc Hải


Đăng nhận xét